browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: krakowa

Kraków

1.Dzień Realizacja jednego z wybranych lub ustalonych z organizatorem programów tematycznych np.: Wzgórze Wawelskie, Młoda Polska, Kazimierz…, Świadczenia: – ubezpieczenie NW – przejazd autokarem klasy LUX (wideo, barek, WC) – opieka licencjonowanego pilota wycieczek na całej trasie wycieczki – opieka przewodnika – oznakowanie grupy, gadżety

Tags: , , , , , | Możliwość komentowania Kraków została wyłączona