browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kraków – Wieliczka

1.Dzień
Zwiedzanie Kopalni Soli. Realizacja jednego z wybranych lub ustalonych z organizatorem programów tematycznych w Krakowie np.:

Wzgórze Wawelskie,
Młoda Polska,
Kazimierz…,

Świadczenia:

– ubezpieczenie NW

– przejazd autokarem klasy LUX (wideo, barek, WC)

– opieka licencjonowanego pilota wycieczek na całej trasie wycieczki

– bilet wstępu do Kopalni Soli w Wieliczce

– opieka przewodnika

– oznakowanie grupy, gadżety