browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wilno-Kowno-Troki-Suchowola

wilno mailing pielgrzymka
1. Wyjazd w godzinach porannych – miejsce wyjazdu do ustalenia. Msza Święta w Suchowoli, w miejscu urodzenia ks. Jerzego Popiełuszki. Zakwaterowanie w Wilnie, obiadokolacja i nocleg 

2. Śniadanie. Zwiedzanie największego i najpiękniejszego cmentarza polskiego na Rossie – Modlitwa w Domku na Antokolu w którym mieszkała św. Faustyna Kowalskiej. W tym miejscu Pan Jezus podyktował tekst Koronki do Miłosierdzia Bożego. Nawiedzanie Kościoła św. Piotra i Pawła Góra Trzech Krzyży, Katedra Wileńska św. Stanisława, modlitwa przy grobie św. Kazimierza, Kościół św. Anny, pomnik Adama Mickiewicza, Uniwersytet Wileński. Obiadokolacja. Nocny spacer po Wileńskiej Starówce (indywidualnie)

3. Śniadanie. Msza święta w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie -Dalsze zwiedzanie: Klasztor Bazylianów, cerkiew Trójcy św. Ratusz, kościół św. Kazimierza, szlak Adama Mickiewicza. Czas wolny na Starówce Wileńskiej -Spotkanie w polskiej szkole z dziećmi i gronem pedagogicznym. Obiadokolacja i nocleg.

4. Śniadanie. Msza święta. Modlitwa przed Cudownym Obrazem Miłosiernego Jezusa. Wyjazd do Trok – zwiedzenie zamku Księcia Witolda, Sanktuarium Matki Bożej Trockiej. Wyjazd do Kowna – spacer po Starówce, Katedra, Ratusz, spacer nad Niemnem.
Wyjazd w kierunku granicy, w godzinach porannych przyjazd na miejsce zbiórki.