browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wrocław

1.Dzień
Przejazd do Wrocławia. Realizacja programu z przewodnikiem miejscowym. Stare Miasto. Panorama Racławicka – obraz olejny przedstawiający bitwę pod Racławicami (1794), jeden z epizodów insurekcji kościuszkowskiej. Aula Leopoldina (Auditorium Academicum) – reprezentacyjna, barokowa aula w głównym gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Ostrów Tumski – najstarsza, zabytkowa część Wrocławia, Archikatedra św. Jana Chrzciciela, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Świadczenia:

– ubezpieczenie NW

– przejazd autokarem klasy LUX (wideo, barek, WC)

– opieka licencjonowanego pilota wycieczek na całej trasie wycieczki

– opieka przewodnika

– oznakowanie grupy, gadżety
Dodatkowo płatne bilety wstępu.